Stavební firma Kubaso, s.r.o. Stavební firma Kubas, s.r.o.

 • Omítky
  • správná volba materiálů, barvy a dlouholetá funkčnost nové fasády
  • dlouholetá praxe s opravami vnějších povrchů a jejich životností

 • Výplně otvorů
  • dodávka a montáž oken, dveří, výkladů, sekčních vrat, výklopných vrat, automatických posuvných dveří s volbou materiálu výplní dle přání investora

 • Podlahové konstrukce
  • komplexní program dodávek podlahových prací s navržením druhu materiálu dle tlouštěk konstrukcí, zatížení a provozu
  • lité betony
  • drátkobetony
  • nivelizační stěrky a jiné

 • Obklady a dlažby
  • úprava povrchových konstrukcí – obklady, dlažby
  • obložení včetně dodávky materiálu dle požadavků investora
  • vyhotovení cenového návrhu bez navýšení dohodnuté ceny a s pečlivostí přípravy detailů
  • návrh vhodného postupu obložení, materiálu
  • provedení vizualizací

 • Sádrokartonové konstrukce
  • vhodné využití prostoru domu pro komfortní bydlení
  • vyhotovení programu sádrokartonového systému pro lepší bydlení

 • Terénní úpravy
  • dodávka i montáž zpevněných a zatravněných ploch s vysokou funkčností
  • vypracování projektové dokumentace

 • Malby
  • vyhotovení malby, nátěrů všech konstrukcí se zvolením nejvhodnějšího materiálu na daný podklad
  • výběr nejrůznějších barev a jejich odstínů od výrobce nebo po namíchání je samozřejmostí