Stavební firma Kubaso, s.r.o. Stavební firma Kubas, s.r.o.

Garance

Společnosti Radovan Kuba - Stavební firma poskytuje na všechny dodávky a montáže minimální záruku v délce trvání 36 měsíců.

Před realizací stavební zakázky je vypracován rozpočet (zpravidla do 30 dnů) a smlouva o dílo, která je předložena spolu s rozpočtem. Ve smlouvě je uvedeno mimo jiné financování stavby a přesný termín záhájení a ukončení zakázky.

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění Radovan Kuba - Stavební firma Pojištění Radovan Kuba - Stavební firma Pojištění Radovan Kuba - Stavební firma Pojištění Radovan Kuba - Stavební firma Pojištění Radovan Kuba - Stavební firma Pojištění Radovan Kuba - Stavební firma