Stavební firma Kubaso, s.r.o. Stavební firma Kubas, s.r.o.

Jakost

Řízení společnosti a veškerá činnost probíhá v souladu s pravidly nových norem ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost má zpracovanou příslušnou příručku jakosti a vnitropodnikové směrnice v souladu s uvedenými normami.

Zvláštní důraz je kladen na osvojování si integrovaného systému řízení jakosti, a to všemi pracovníky po všech liniích řízení.

K 5.12.2005 vypracovala společnost Radovan Kuba. Příručku integrovaného systému, která odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001. Systém managementu je uplatňován od roku 2005.

Vymezení systému:
V systému jakosti ve znění certifikátu jsou zahrnuty následující předměty podnikání: - provádění staveb občanských, průmyslových, bytových včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a na jejich odstraňování.

Certifikace ISO 9001:2001

Platnost do 27.11.2011

Školení Schiedell

Školení Schiedell

Osvědčení Wienerberger, broušené cihly

Školení Schiedell Školení Schiedell