Stavební firma Kubaso, s.r.o. Stavební firma Kubas, s.r.o.

 • Zámkové dlažby

 • Lité drátkobetony
  • kvalitní provedení velkoplošných povrchů rovinných, spádových pro náročné využití v minimálních tloušťkách 100mm
  • vhodné použití materiálů dle budoucího provozu

 • Asfaltové povrchy

 • Podkladní konstrukční vrstvy
  • úprava jakýchkoliv nezpevněných ploch pro budoucí kryt chodníků, komunikací
  • dle zátěže provozu návrh konstrukční nosné skladby

 • Obrubníky
  • ohraničující obrubníky k vymezení komunikací, chodníků jsou samozřejmostí zpevněných ploch
  • dle využití a provozu ploch vám přizpůsobíme jejich výšku, spád a typ obrubníku

 • Odvodnění ploch
  • zajištění vhodného odvodnění vašich zpevněných ploch
  • při deštích vám nezateče do obytných prostor nebo se v zimním období nestane ze zpevněné plochy kluziště

 • Zámkové dlažby
  • zajištění kompletní dodávky zpevněných ploch pochůzných a pojízdných
  • široký sortiment nabízených zámkových dlažeb
  • zpevnění a odvodnění vaší blátivé nebo konstrukčně nevyhovující plochy